USŁUGI

Pełna Księgowość Dla Firm

Działamy, aby wpłynąć na uproszczenie procesu prowadzenia pełnej księgowości. Klientów obsługujemy w języku polskim jak i angielskim.

Dodatkowo

Jako firma sprawnie opracowujemy regulaminy pracy, plany wynagrodzenia, a także ZFŚS. Tworzymy wzory umowy o pracę wraz z indywidualnymi zapisami. Specjalnie dla naszego klienta, jesteśmy w stanie stworzyć dodatkowe i niestandardowe dokumenty w zakresie księgowości oraz kadr i płac.

Księga przychodów i rozchodów

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji i plików JPK do Urzędu Skarbowego

Dodatkowo

Wykonujemy oraz korygujemy rozliczenia w ZUS. Na polecenie klienta przygotowujemy opinie w zakresie Prawa Pracy oraz opinie podatkowe. Prowadzimy windykację należności.

Kadry i Płace

Sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS, Reprezentowanie w US i ZUS

Dodatkowo

Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych. Profesjonalnie prowadzimy dokumentacje w zakresie księgowości. Ponadto prowadzimy ewidencję materiałową oraz ewidencję środków trwałych.

Świadczenie usług księgowych i płacowych
wraz z bieżącymi usługami doradczymi

DLACZEGO BIZNES WYBIERA NAS

Kim Jesteśmy

Account & Legalization Sp. z o.o. rozpoczęła działalność biura rachunkowego z początkiem roku 2017, na bazie wyodrębnienia z innego podmiotu, działającego w tym zakresie od ponad 10 lat.

Account & Legalization Sp. z o.o. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami prawa. Ani Spółka, ani podmiot, z którego została wyodrębniona, nie korzystały dotąd z  polisy ubezpieczeniowej.

Read More

Co Robimy

Spółka świadczy usługi w zakresie rachunkowości oraz kadrowo-płacowe wraz z bieżącym doradztwem, głównie na rzecz krajowych spółek prawa handlowego, ale również i dla innych podmiotów, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Większość klientów stanowią spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Spółka zatrudnia doświadczonych i przygotowanych pracowników, w tym z listy biegłych rewidentów i korzysta z nowoczesnego, bieżąco aktualizowanego oprogramowania rachunkowego i kadrowo-płacowego.

Read More

Poproś o oddzwonienie