İK Ve Ücret Bordrosu

  • Tüzel kişiler ve zus beyannameleri ile birlikte bordro ve aylık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması
  • Kişisel gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkılarıyla ilgili gelişmelerin sabitlenmesi
  • Kazanca dair vergiler için yıllık özet hazırlama (pıt-11, pıt-8b dahil)
  • Yıllık çalışan bildirimlerinin hazırlanması
  • Tatil kayıtları
  • Vergi dairesi ve sosyal güvenlik bürosunda (zus) temsil etme