Gelir Gider Defteri Hizmetleri

  • Sununlan muhasebe belgelerinin güncel muhasebesi
  • Sabit değerlerin kayıtlarının tutulması
  • Şirketin amortisman planına göre amortisman giderlerinin hesaplanması
  • KDV kayıtlarının tutulması ve malların ve hizmetlerin vergi iadelerinin hazırlanması
  • Kişisel gelir vergisinin hesaplanması, beyanname ve JPK dosyalarının hazırlanması ve Vergi Dairesine gönderilmesi
  • Vergi Dairelerinde Temsil
  • Vergi konularında tavsiyeler