O Nas

Account & Legalization Sp. z o.o. rozpoczęła działalność biura rachunkowego z początkiem roku 2017, na bazie wyodrębnienia z innego podmiotu, działającego w tym zakresie od ponad 10 lat (ten sam zespół).

Spółka świadczy w sposób odpowiedzialny i profesjonalny usługi w zakresie księgowości oraz kadrowo-płacowe wraz z bieżącym doradztwem, głównie na rzecz zagranicznych i krajowych spółek prawa handlowego, ale również i dla innych podmiotów, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Większość klientów stanowią spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Spółka zatrudnia doświadczonych i przygotowanych pracowników, w tym z listy biegłych rewidentów i korzysta z nowoczesnego, bieżąco aktualizowanego oprogramowania rachunkowego i kadrowo-płacowego oraz z wielu innych narzędzi, automatyzujących i usprawniających procesy i komunikację.

Account & Legalization Sp. z o.o. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami prawa. Ani Spółka, ani podmiot, z którego została wyodrębniona, nie korzystały dotąd z  polisy ubezpieczeniowej.