Księga Przychodów i Rozchodów

  • Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji
  • Prowadzenie rejestrów podatku VAT i rozrachunków publiczno-prawnych oraz rozrachunków z klientami
  • Obliczanie zaliczek na podatek PIT dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji i plików JPK
  • Reprezentowanie w urzędach skarbowych i w innych instytucjach
  • Wsparcie w kwestiach deklaracji i innych zeznań podatkowych oraz w uzyskiwaniu dotacji i innej pomocy zewnętrznej, w tym z budżetu Państwa
  • Pomoc w rozwiązywaniu pozostałych problemów związanych z administrowaniem działalności.