Kadry i płace

  • Sporządzanie list płac oraz deklaracji podatku PIT dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS
  • Ustalanie zaliczek na podatek PIT dochodowy od osób fizycznych i składek / świadczeń ZUS
  • Sporządzanie wymaganych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatki (w tym PIT-11, PIT-8B)
  • Przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników
  • Ewidencja urlopów i innych spraw pracowniczych
  • Reprezentowanie w US i ZUS i załatwianie lub wsparcie w przygotowaniu korespondencji urzędowych
  • Inna wymagana obsługa kadrowo-płacowa