Pełna Księgowość Dla Firm – Księgi Handlowe

W naszych działaniach zawsze kierujemy się odpowiedzialnością, rzetelnością oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Wiemy, że wszystkie zobowiązania i warunki działania są różne, a każdy Klient posiada odrębną historię i tradycję prowadzenia swojego biura, których specyfikę chcemy podtrzymać. Dlatego jesteśmy elastyczni i gotowi by spełnić Państwa oczekiwania w kwestii prowadzenia księgowości i wszelkich rozliczeń.

 • Działamy, aby wpłynąć na uproszczenie procesu prowadzenia pełnej księgowości. Klientów obsługujemy w języku polskim, tureckim, angielskim, niemieckim, ukraińskim, rosyjskim.
 • Dostarczone dokumenty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nasze usługi rachunkowe obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych).
 • Wszystkie dokumenty księgowe Klienta weryfikujemy pod kątem rachunkowo-podatkowym.
 • Kontrolujemy bieżącą księgowość wszystkich zobowiązań i należności firmy Klienta wobec innych jednostek.
 • Sporządzamy ewidencję VAT oraz grupujemy i wartościujemy dane przychodów i rozchodów/ kosztów.
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z najwyższą starannością.
 • Przygotowujemy odpowiednie deklaracje i inne zeznania podatkowe dotyczące zobowiązań budżetowych, a cały proces kończymy wysyłając je elektronicznie lub składając dokumenty w odpowiednich instytucjach.
 • Oferujemy sporządzanie nowej lub aktualizację dotychczasowej polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Zapewniamy przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (w tym NIP, VAT).
 • Gwarantujemy prowadzenie wymaganych rejestrów pomocniczych rachunkowych i w celach podatkowych- podatku od towarów i usług VAT, podatków PIT, CIT, WHT u źródła oraz lokalnych i innych, w tym opłat administracyjnych, celnych i obsługi celnej.
 • Pośredniczymy w przekazywaniu danych finansowych Klienta organom podatkowym. Dotyczyć one mogą bieżących spraw księgowych oraz kontroli ze strony administracji skarbowej. Nasze biuro zapewni Państwu pełnomocnika, który dołoży wszelkich starań, by osiągnąć wspólnie założony cel.
 • Zapewniamy wsparcie kredytowe w kontaktach z bankami, w uzyskiwaniu dotacji i pomocy z funduszy budżetowych, pomoc w zarządzaniu należnościami.
 • Dodatkowo w zakresie spraw bieżącej księgowości mogą Państwo skorzystać z naszych konsultacji telefonicznych, mailowych bądź osobiście w siedzibie firmy.
 • Koszty usług nie są wygórowane i na ogół określane ryczałtowo – pracujemy sprawnie i w oparciu o nowoczesne oprogramowanie.