Szczegóły kontaktu

NIP 5223080984, Regon 366296818

Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr w rejestrze KRS 0000656484

Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie, SWIFT WBKPPLPP,

konto nr 07 1090 2590 0000 0001 3418 2978 PLN

Feedback form